Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

понедељак, 22 јануар 2018
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Предраг Цветковић

1.Судија Зоран Витковић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић
4.Судија Гордана Петровић
5.Судија Предраг Цветковић
6.Судија Бојан Павић
7.Судија Мишко Радивојевић
8.Судија Бојан Вујачић - заменик председника одељења
9.Судија Гордана Милетић
10.Судија Ана Вукојичић
11.Судија Саша Перковић
12.Судија Тамара Савић
13.Судија Јелена Миладиновић


ПРЕДИСТРАЖНО И ИСТРАЖНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Предраг Цветковић


1.Судија Александра Мојашевић-Крстић
2.Судија Тонио Ранковић


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Катарина Тонић

1.Судија Јасна Симић
2.Судија Сања Костић
3.Судија Нела Алексић
4.Судија Ана Лукић Видојковић
5.Судија Снежана Савић
6.Судија Саша Динчић
7.Судија Милена Симоновић
8.Судија Мира Стефанова - заменик председника одељења
9.Судија Милена Симовић
10.Судија Јелена Аранђеловић
11.Судија Тамара Ракић
12.Судија Наташа Коцић Филиповић
13.Судија Биљана Величковић
14.Судија Катарина Тонић
15.Судија Ирена Бошковић
16.Судија Христина Пешић
17.Судија Драгана Адамовић Чолић
18.Судија Јелена Игњатовић Пејчић
19.Судија Ана Радивојевић
20.Судија Зорица Јовановић
21.Судија Снежана Милетић
22.Судија Зоран Минчић
23.Судија Марија Петковић Свилар
24.Судија Драгана Величковић
25.Судија Снежана Мирковић
26.Судија Анка Митровић Стојановић
27.Судија Татјана Ристић
28.Судија Љиљана Марјановић Андрић

 

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Даниела Радовић

1.Судија Зорица Радојчић
2.Судија Даниела Радовић
3.Судија Јасмина Миладиновић
4.Судија Драгана Савић - заменик председника одељења
5.Судија Биљана Стаменковић
6.Судија Славица Поповић
7.Судија Драгана Миленовић
8.Судија Петар Нешић
9.Судија Дарко Дујаковић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Александра Миленковић - заменик председника одељења
3.Судија Татјана Ћирић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Вера Петровић

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Јагода Танасковић - заменик председника одељења
3.Судија Вера Петровић
4.Судија Далибор Станојковић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - Председник одељења судија Јелена Миладиновић

1.Судија Јелена Миладиновић
2.Судија Мира Стефанова - заменик председника одељења
3.Судија Биљана Стаменковић


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Ана Лукић Видојковић

1.Судија Ана Лукић Видојковић
2.Судија Нела Алексић - заменик председника одељења


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Председник одељења судија Мишко Радивојевић

 
За кривичну материју

 
1.Судија Горан Спасић
2.Судија Александра Мојашевић Крстић


За грађанску материју


1.Судија Зоран Витковић
2.Судија Валентина Миладиновић Пешић
3.Судија Гордана Петровић - заменик председника одељења
4.Судија Предраг Цветковић
5.Судија Бојан Павић
6.Судија Мишко Радивојевић
7.Судија Бојан Вујачић
8.Судија Гордана Милетић
9.Судија Ана Вукојичић
10.Судија Саша Перковић
11.Судија Јелена Миладиновић
12.Судија Тамара Савић


 
Већа

Прво ванрасправно кривично веће

1. Судија Бојан Павић, председник већа
2. Судија Гордана Милетић, члан већа
3. Судија Зоран Витковић, члан већа

Друго ванрасправно кривично веће

1. Судија Ана Вукојичић, председник већа
2. Судија Јелена Миладиновић, члан већа
3. Судија Валентина Миладиновић Пешић, члан већа

Треће ванрасправно кривично веће

1. Судија Мишко Радивојевић, председник већа
2. Судија Ивана Миловановић, члан већа
3. Судија Гордана Петровић, члан већа

Четврто ванрасправно кривично веће

1. Судија Предраг Цветковић, председник већа
2. Судија Саша Перковић, члан већа
3. Судија Бојан Вујачић, члан већа

Прво "ИПВ" веће

1. Судија Гордана Милетић, председник већа
2. Судија Горан Димитријевић, члан већа
3. Судија Јагода Танасковић, члан већа

Друго "ИПВ" веће

1. Судија Милена Симоновић, председник већа
2. Судија Вера Петровић, члан већа
3. Судија Далибор Станојковић, члан већа

Треће "ИПВ" веће

1. Судија Зорица Јовановић, председник већа
2. Судија Горан Димитријевић, члан већа
3. Судија Вера Петровић, члан већа

Четврто "ИПВ" веће

1. Судија Александра Мојашевић Крстић, председник већа
2. Судија Јагода Танасковић, члан већа
3. Судија Татјана Ристић, члан већа

Пето "ИПВ" веће

1. Судија Анка Митровић Стојановић, председник већа
2. Судија Горан Димитријевић, члан већа
3. Судија Далибор Станојковић, члан већа

Шесто "ИПВ" веће

1. Судија Тонио Ранковић, председник већа
2. Судија Јагода Танасковић, члан већа
3. Судија Татјана Ристић, члан већа

   • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje