Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

понедељак, 23 октобар 2017
Одељења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Предраг Цветковић

1.Судија Зоран Витковић
2.Судија Ивана Миловановић
3.Судија Валентина Миладиновић Пешић
4.Судија Гордана Петровић
5.Судија Предраг Цветковић
6.Судија Бојан Павић
7.Судија Мишко Радивојевић
8.Судија Бојан Вујачић
9.Судија Гордана Милетић
10.Судија Ана Вукојичић
11.Судија Саша Перковић
12.Судија Тамара Савић Цветановић
13.Судија Јелена Миладиновић
14.Судија Милан Миљковић - заменик председника одељења


ПРЕДИСТРАЖНО И ИСТРАЖНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Предраг Цветковић


1.Судија Александра Мојашевић-Крстић
2.Судија Тонио Ранковић


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Снежана Лазић

1.Судија Јасна Симић
2.Судија Сања Костић
3.Судија Нела Алексић
4.Судија Ана Лукић Видојковић
5.Судија Снежана Савић
6.Судија Драган Крстић
7.Судија Зоран Стаменковић
8.Судија Саша Динчић
9.Судија Милена Симоновић
10.Судија Мира Стефанова
11.Судија Милена Симовић
12.Судија Снежана Тодоровић
13.Судија Јелена Аранђеловић
14.Судија Миљана Стојковић
15.Судија Милица Златковић
16.Судија Тамара Ракић
17.Судија Наташа Коцић Филиповић
18.Судија Биљана Величковић
19.Судија Снежана Лазић
20.Судија Катарина Тонић - заменик председника одељења
21.Судија Ирена Бошковић
22.Судија Христина Пешић
23.Судија Драгана Адамовић Чолић
24.Судија Јелена Игњатовић Пејчић
25.Судија Јелена Увалин
26.Судија Ана Радивојевић
27.Судија Зорица Јовановић
28.Судија Снежана Милетић
29.Судија Зоран Минчић
30.Судија Марија Петковић Свилар
31.Судија Драгана Величковић
32.Судија Снежана Мирковић
33.Судија Анка Митровић Стојановић
34.Судија Татјана Ристић


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА - Председник одељења судија Данијела Божовић

1.Судија Ксенија Џомбић
2.Судија Данијела Божовић
3.Судија Зорица Радојчић
4.Судија Даниела Радовић - заменик председника одељења
5.Судија Јасмина Миладиновић
6.Судија Драгана Савић
7.Судија Биљана Стаменковић
8.Судија Славица Поповић
9.Судија Драгана Миленовић
10.Судија Лидија Стошић
11.Судија Петар Нешић
12.Судија Дарко Дујаковић


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Љубица Николић

1.Судија Љубица Николић
2.Судија Александра Миленковић - заменик председника одељења
3.Судија Татјана Ћирић
4.Судија Љиљана Марјановић Андрић


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Вера Петровић

1.Судија Горан Димитријевић
2.Судија Јагода Танасковић - заменик председника одељења
3.Судија Вера Петровић
4.Судија Далибор Станојковић
5.Судија Марта Симић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - Председник одељења судија Јелена Миладиновић

1.Судија Јелена Миладиновић
2.Судија Мира Стефанова - заменик председника одељења
3.Судија Биљана Стаменковић


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ - Председник одељења судија Мира Стефанова

1.Судија Мира Стефанова
2.Судија Саша Динчић - заменик председника одељења

 
Већа

Прво ванрасправно кривично веће

1. Судија Бојан Павић, председник већа
2. Судија Гордана Милетић, члан већа
3. Судија Милан Миљковић, члан већа

Друго ванрасправно кривично веће

1. Председник суда Горан Спасић, председник већа
2. Судија Јелена Миладиновић, члан већа
3. Судија Ана Вукојичић, члан већа

Треће ванрасправно кривично веће

1. Судија Мишко Радивојевић, председник већа
2. Судија Ивана Миловановић, члан већа
3. Судија Гордана Петровић, члан већа

Четврто ванрасправно кривично веће

1. Судија Предраг Цветковић, председник већа
2. Судија Саша Перковић, члан већа
3. Судија Бојан Вујачић, члан већа

Прво "ИПВ" веће

1. Судија Биљана Стаменковић, председник већа
2. Судија Горан Димитријевић, члан већа
3. Судија Јагода Танасковић, члан већа

Друго "ИПВ" веће

1. Судија Јасмина Миладиновић, председник већа
2. Судија Вера Петровић, члан већа
3. Судија Далибор Станојковић, члан већа

Треће "ИПВ" веће

1. Судија Славица Поповић, председник већа
2. Судија Горан Димитријевић, члан већа
3. Судија Вера Петровић, члан већа

Четврто "ИПВ" веће

1. Судија Ксенија Џомбић, председник већа
2. Судија Јагода Танасковић, члан већа
3. Судија Марта Симић, члан већа

Пето "ИПВ" веће

1. Судија Драгана Миленовић, председник већа
2. Судија Горан Димитријевић, члан већа
3. Судија Далибор Станојковић, члан већа

Шесто "ИПВ" веће

1. Судија Лидија Стошић, председник већа
2. Судија Јагода Танасковић, члан већа
3. Судија Марта Симић, члан већа

   • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje