Основни суд у Нишу

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

четвртак, 09 фебруар 2023
Последње вести и саопштења
Обавештење о пријему електронских поднесака

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕДАЈЕ ОСНОВНОМ СУДУ У НИШУ ПОДНЕСАКА У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА

Законом о парничном поступку (члан 98), Закоником о кривичном поступку (члан 230), Законом о општем управном поступку (члан 57) и Судским пословником (члан 157а) прописано је да странка може предати/доставити суду поднесак и у облику електронског документа путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака.

Детаљније информације о начину предаје поднесака у електронском облику можете прочитати ОВДЕ.

 
Интерни конкурс

ОСНОВНИ СУД У НИШУ на основу одредбе чл. 48., чл. 50 и чл. 61. Закона о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр.79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005- испр., 64/2007, 67/2007- испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/20), чл. З ст.2, чл. 4 ст.З , чл.5 ст.З. чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних  места  у државним органима ("Сл.  гласник  РС",  бр.2/2019  и 67/21), на основу чл. 27к ст.1 Закона  о буџетском систему ("Сл. гласник РС", б р. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/206, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), на основу  Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенције, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима  ("Службени гласник РС" бр.30/19), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних  места у Основном суду у Нишу  Су. бр. I-9 2/19 од 08.03.2019. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-1 од 06.03.2020. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. l-9 2/19-2 од 22.07.2021. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. l -9 2/19-3 од 29.08.2022.године, усвојеним Кадровским планом за 2022. годину, и Одлуком председника Основног суда у Нишу о спровођењу интерног конкурса Су V-35 244/22 од 28.09.2022. године. оrлашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места:

 

1. УПИСНИЧАР - 4 извршиоца,

2. РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМА ПИСМЕНА - 2 извршиоца.

 

Детаљније о самом огласу можете прочитати овде - КОНКУРС

Образац пријаве на конкурс - ОБРАЗАЦ

 
Пријемна канцеларија у Сврљигу

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријемна канцеларија Основног суда у Нишу, на адреси у ул. Радетова бр.2 у Сврљигу, у периоду од 12.09.2022. до 30.09.2022. године радиће у термину од 13:00 до 15:30 часова.

 

Управа Основног суда у Нишу

 
Јавни конкурс

ОСНОВНИ СУД У НИШУ на основу одредбе чл. 48.,чл.54,чл.55, чл,56 и чл. 61. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр.79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/20), одредбе чл. 8 ст. 4 у вези са чл. 2 ст., чл. 9 ст.З, чл.10, чл.11, чл.12,чл.13,чл.14. чл.15. чл.16 и 26 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.2/2019 и 67/21), на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенције, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („ Службени гласник РС“ бр.30/19), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1*9 2/19 од 08.03.2019. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-1 од 06.03.2020. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-2 од 22.07.2021, године, Закључком Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-1737/2022 од 28.02.2022. године и Одлуком председника Основног суда у Нишу о спровођењу јавног конкурса Су бр. V-35 131/22 од 19.05.2022. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места:

 

1. ЗАПИСНИЧАР, у звању референта - 8 извршиоца.

 

Образац пријаве на конкурс - ОБРАЗАЦ

Питања за проверу општих функционалних компетенција - ПИТАЊА

Пример теста - дигитална писменост - ПРИМЕР

Пример теста за проверу компетенције - пословна комуникација - ПРИМЕР

Решење - Су V 35 131-22

Списак кандидата, међу којима се спроводи изборни поступак по јавном конкурсу, можете погледати овде.

 
Пријемна канцеларија у Сврљигу

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријемна канцеларија Основног суда у Нишу, на адреси у ул. Радетова бр.2 у Сврљигу, у периоду од 02.02.2022. до 08.02.2022. године радиће у термину од 13:15 до 15:30 часова.

 

Управа Основног суда у Нишу

 
Важно обавештење

Радно време пријемне канцеларије и Основног суда у Нишу за дан 06.01.2022. године је до 12 часова.

 
Важно обавештење

Радно време пријемне канцеларије и Основног суда у Нишу за дан 31.12.2021. године је до 12 часова.

 
Интерни конкурс

ОСНОВНИ СУД У НИШУ на основу одредбе чл. 48., чл. 50 и чл. 61. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр.79/2005; 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/20), чл. 3 ст.2, чл. 4 ст.З , чл.5 ст.З, чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.2/2019 и 67/21), на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенције, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („ Службени гласник РС“ бр.30/19), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19 од 08.03.2019. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-1 од 06.03.2020. године, Правилником о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Нишу Су. бр. 1-9 2/19-2 од 22.07.2021. године, усвојеним Кадровским планом за 2021. годину, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-3786/2021 од 27.04,2021. године и Одлуком председника Основног суда у Нишу о спровођењу интерног конкурса Су V-35 317 /21 од 12.11.2021. године, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радних места и то:

 

1. ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК - 3 извршиоца,

2. СУДИЈСКИ САРАДНИК - 3 извршиоца,

3. УПИСНИЧАР - 2 извршиоца,

4. РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМА ПИСМЕНА - 1 извршилац,

5. РАДНО МЕСТО ЗА ОБРАДУ ДЕПОЗИТА - 1 извршилац.

 

Детаљније о самом огласу можете прочитати овде - КОНКУРС

Образац пријаве на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење - Су V 35 37-21

 
Пријемна канцеларија у Сврљигу

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријемна канцеларија Основног суда у Нишу, на адреси у ул. Радетова бр.2 у Сврљигу, у периоду од 02.09.2021. до 21.09.2021. године радиће у термину од 13:15 до 15:30 часова.

 

Управа Основног суда у Нишу

 
Такмичење у симулацији кривичног поступка

На другом Државном такмичењу у симулацији кривичног поступка, које је одржано у периоду од 14. до 17. маја 2021. године на Правном факултету у Нишу, тим приправника Основног суда у Нишу освојио је друго место.

 

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>


  • Vrhovni Kasacioni sud

  • Министарство правде

  • Apelacioni sud

  • Visi sud

  • Udruzenje vestaka

  • Vise javno tuzilastvo Nis

  • Osnovno javno tuzilastvo Nis

  • Iskljuci nasilje